Wat is Touch of Matrix GROEPSKRACHT?

Kwantumfysica opent deuren naar (zelf)genezing en een vervuld leven!

Ons lichaam is intelligent, bewust en oneindig behulpzaam en kan je helpen om elk aspect van je leven te veranderen. Hoe zou het zijn als je deze wijsheid optimaal kunt aanspreken en benutten?

Touch of Matrix GROEPSKRACHT is ontstaan vanuit de wens om nog meer mensen te kunnen helpen bij het vergroten van bewustzijn en het bereiken van hun potentieel.


Wat is Touch of Matrix GROEPSKRACHT?

GROEPSKRACHT is gebaseerd op de methode Touch of Matrix, ontwikkeld door Günther de Jong.

Met deze methode is het mogelijk om zgn. blokkades – op alle niveaus en gebieden – op een snelle en zachte manier op te lossen, zodat jij het leven (weer) kunt beleven zoals het bedoeld is.

Tijdens GROEPSKRACHT maak je op inspirerende wijze kennis met Touch of Matrix. Je leert de grondbeginselen van deze methode, werkt aan eigen thema’s en klachten, maar tegelijkertijd ook aan die van anderen en het collectief.

Je leert hoe je jezelf (en een ander) kunt helpen om een meer wenselijke realiteit te creëren. Oplossen en helpen in één!


Hoe werkt Touch of Matrix GROEPSKRACHT?

Uit ervaring is gebleken dat een groep deelnemers een groot en krachtig veld creëert dat er voor zorgt dat er snel en diepgaand gewerkt kan worden. Het is de kracht van het individu én de groep die verandering in gang zet. Dit is de kracht van GROEPSKRACHT!

Er wordt tijdens GROEPSKRACHT niet gefocust op een groepsthema, het is de individueel uit te spreken intentie die richting geeft aan de dag. Het thema van de ene deelnemer is echter – zo zal blijken – vaak nauw verbonden met dat van de andere deelnemers.

Nadat de thema’s en klachten geïnventariseerd zijn waar deelnemers deze dag aan willen werken, volgt een manifestatie (een soort geleide meditatie, visualisatie).

Deelnemers ervaren aan den lijve hoe op subtiele en zachte wijze blokkades verwijderd worden; heling door bewustwording.

Deelnemers leren hoe zij elkaar in dit proces kunnen ondersteunen en worden uitgenodigd om mee te helpen de processen van elkaar te begeleiden.

Tijdens een GROEPSKRACHT DAG zal iedere deelnemer aan de beurt komen om te werken aan zijn/haar thema of klacht(en).

We creëren een veilige, krachtige en liefdevolle omgeving. Intentie is daarbij belangrijk; intuïtie versus ratio. De intentie zal richting geven aan de diverse thema’s die zich manifesteren.

Door te luisteren naar de innerlijke wijsheid ontstaat er ruimte om doeltreffend aan de slag te gaan met oude patronen, thema’s en trauma’s. Dat is overigens niet op één niveau, maar op alle niveaus; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.  Touch of Matrix gaat snel tot de kern van het probleem!

Verwondering, ontspanning, inzicht, plezier en werken aan je eigen klacht/thema waardoor je je vrijer voelt, zijn resultaten van deze dag.